Y KUŞAĞI

1980 sonrası doğanlar Y kuşağı olarak anılmaktadır. Ancak tarih aralıkları üzerine net bir görüş bulunmamaktadır. Bu kuşak için çeşitli tanımlamalar yer almaktadır:

 • 1-Milenyum Kuşağı
 • 2-Ağ Kuşağı
 • 3-Dijital Kuşak
 • 4-Dijital Yerliler
 • 5-Google Kuşağı
 • 6-İnternet Kuşağı

Özellikleri

 • • internet odaklı bir yaşam tarzı benimsedikleri için iletişim teknolojisi kuşağıdır.
 • • Bu kuşağın kapsadığı dönemde doğanlar dijital bilginin yoğun olduğu bir döneme doğmuşlardır.
 • • Bilgiye hızlı erişmek istedikleri için metinler yerine grafik okumayı tercih ederler.
 • • İş hayatındaki çalışan kesimin en genç bireylerinin bulunduğu kuşaktır.
 • • Otoriteyi reddettikleri için eğlenerek çalışmaya önem verirler.
 • • Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanırlar.
 • • “Hiper metin” zihinlere sahip olmalarının bir göstergesi olacak şekilde konudan konuya atlarlar.
 • • Görsel yetenekleri gelişmiştir.
 • • Kağıt yerine dijital araçları tercih ederler.
 • • Anlık mesajlaşma ve kısa mesaj servisi kullanımları yaygındır.
 • • Her türlü cihaz aracılığıyla daima bağlantıda kalmayı severler.
 • • Tepkileri hızlıdır, hızlı karşılık almak isterler.
 • • Grup çalışmasını tercih ederler ve akranlarının görüşlerine önem verirler.
 • • Hedef ve başarı odaklıdırlar.
 • • Umutlu ve azimlidirler, olumsuzluğu sevmezler.
 • • En son teknolojiyi takip etmeyi severler.