X KUŞAĞI

X kuşağı 1965 yılı ile 1980 yılı arasında doğan insanları kapsayan nesil sınıflandırması olarak değerlendirilmektedir. Bu sınıflandırmaya göre bu yıllar arasında doğan bireylerin ortak ve güçlü yönleri bulunmaktadır. X kuşağı sınıfında yer alan bireylerin ortak özellikleri kuşağın özellikleri kabul edilmektedir. X kuşağı özellikleri çeşitli veri, araştırma ve analizler sonucuna göre belirlenmiştir.

X Kuşağı Özellikleri

  • • Sadık, çalışkan, otoriteye saygılı, aidiyet duygusu güçlü bireyler yoğunluktadır.
  • • Yaşamak için çalışmayı benimsemişler ve çalışmayı eğlenceli hale getirebilmişlerdir.
  • • Dönüşümler ve gelişmeleri yaşamışlar bunlara uyum sağlamışlardır.
  • • Aile yapılarının zorlu süreçten geçtiği dönemlerimde kendi kendine yetebilen becerikli bireyler haline gelmişlerdir.
  • • Teknoloji ile uyum sağlamış, bilgisayar ve hizmet ekonomisinin oluşmasında etkili olmuşlardır.
  • • Ekonomik anlamda değişime ve bağımlılığın az olduğu dönemde, değişime uyum sağlamışlardır.
  • • Yaşamak için çalışan bu nesil sabırlı olması ile bilinir. Çalışmayı eğlenceli ve daha zevkli hale getirebildikleri ortaya konmuştur.