SÖZEL / DİLSEL ZEKA

SÖZEL – DİL ZEKÂSI Bu türdeki zekâ, bir insanın kendi dilini, gramer yapısına, sözcük dizimine, kavram telaffuzuna ve sözcüklerin anlamına uygun olarak büyük bir ustalık ve beceri ile kullanmayı gerektirir. Sözel-dil zekâsına sahip insanlar, kendi anadilleri yanında başka bir dilde de kendi düşünce ve duygularını etkili bir şekilde ifade eme kabiliyetine sahiptirler. Bu zekâsı kuvvetli olan bir öğrenci;

✓ Uzun hikayeler ve fıkralar anlatır.
✓ İsimler, yerler ve tarihler ile ilgili iyi bir hafızaya sahiptir.
✓ Sözcükleri anlamlarına uygun bir biçimde kullanır.
✓ Yaşına göre iyi bir kelime haznesine sahiptir.
✓ Başkalarıyla yüksek düzeyde sözel iletişime girer.
✓ Tekerlemeleri, anlamsız ritimleri ve sözcük oyunlarını sever.
✓ Okumayı sever.
✓ Dinleme becerisi yüksektir; dinleyerek daha iyi öğrenir.
✓ İyi bir hafızası vardır.
✓ Satranç ve briç gibi oyunları oynamaktan zevk alır.
✓ Matematiksel problemleri kafasında kolayca ve çabucak çözer.
✓ Matematik dersini sever.
✓ Matematiksel hesaplama oyunlarını ilginç bulur.
✓ Mantıksal bulmacaları çözmeyi ve satranç veya dama gibi stratejik oyunları oynamayı sever.
✓ Olayları ve nesneleri kategorilere ayırmayı veya onları hiyerarşik olarak düzenlemeyi sever.
✓ Yüksek düzeyde bilişsel düşünme becerisi içeren deneylere katılmayı sever.
✓ Yaşıtlarına kıyasla soyut düşünebilme ve sebep-sonuç ilişkisi kurabilme kabiliyetleri çok iyi gelişmiştir.
SÖZEL – DİLSEL ZEKÂ ETKİNLİKLERİ
1-Bir şiir deneme okunur. 2-Kısa bir hikaye, oyun okunur. 3-Bir konuşma, doğaçlama yapılır. 4-Konuyla ilgili bir fıkra anlatılır. 5-Sözcük oyunu oynanır. 6-Çapraz bulmaca yapılır. 7-Yaratıcı yazma çalışması yapılır. 8-Öykü yazma çalışması yapılır. 9-Konuşma metni yazılır. 10-Hikaye tamamlama çalışması yapılır. 11-Ezberden şiir okunur. 12-Bu zekâ alnında ünlü birisi araştırılıp rapor hazırlanır. 13-Kukla tiyatrosu yapılır. 14-Bir slogan/reklam kampanyası yazılır. 15-Dergile magazinler sınıfta incelenip tartışılır. 16-Komik yazılar yazılır