KİŞİLER ARASI /SOSYAL ZEKA

Bu zekâ türü ile bir insanın diğer insanlardaki yüz ifadelerine, seslere ve mimiklere olan duyarlılığı ve diğer insanlardaki farklı özelliklerin farkına vararak onları en iyi şekilde analiz etme, yorumlama ve değerlendirme kabiliyeti kastedilir. Sosyal zekâsı güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır.

✓ Arkadaşlarıyla ya da akranlarıyla sosyalleşmeyi çok sever.
✓ Grup içerisinde doğal bir lider görünümündedir.
✓ Problemi olan arkadaşlarına her zaman yardım eder.
✓ Dışarıda iken kendi başının çaresine bakabilir.
✓ Başkaları ile birlikte ders çalışmayı veya oyun oynamayı çok sever.
✓ En az iki veya üç yakın arkadaşı vardır ve onları sık sık arar.
✓ Başkaları daima onunla birlikte olmak ister.
✓ Başkalarına selam verir, onların hatırlarını sorar ve onları önemser.
✓ Empati yeteneği çok iyi gelişmiştir.
✓ Bir şeyi başkalarıyla işbirliği yaparak, onlarla paylaşarak ve öğreterek öğrenmeyi sever.
KİŞİLERARASI – SOSYAL ZEKÂ ETKİNLİKLERİ
1-Eşli tartışma yapılır.
2-Bir takım sunuşu yapılır.
3-Etkin dinleme uygulamaları yapılır.
4-Bir olay planlanır.
5-Bir sosyal sorun gösterilir ve çözülür.
6-Orijinal grup hikayeleri oluşturulur.
7-Birlikte bir yemek hazırlanır.
8-Bu alanda ünlü biri hakkında rapor hazırlanır.
9-Bir oyun gösterisi hazırlanır.