Mantıksal – Matematiksel Zeka

Bu tür zekâya sahip olan insanlar, mantık kurallarına ve benzerliklerine, neden-sonuç ilişkilerine ve bunlara benzer soyut işlemlere karşı çok hassas ve duyarlıdırlar. Bu kişiler kategorilere veya sınıflara ayırarak, genelleme yaparak, hesaplayarak, mantık yürüterek ve soyut ilişkiler üzerinde çalışarak iyi şekilde öğrenirler. Mantıksal –matematiksel zekâsı kuvvetli bir öğrenci;

✓ Olayların oluşumu ve işleyişi hakkında çok soru sorar.
✓ Soyut ve kavramsal düşünebilir.
✓ Bilgiler arasında bağlantılar kurar.
✓ Güçlü bir muhakemesi vardır.
Mantıksal – Matematiksel Zeka Etkinlikleri
1-Beyin fırtınası yapılır.
2-Benzerlikler ve farklılıklar bulunur.
3-Şifre çözülür.
4-Olaylar sıraya konulur.
5-Mantık problemleri çözülür.
6-Tümdengelim / Tümevarım düşünce teknikleri kullanılır.
7-Grafikler yorumlanır.
8-Sayı oyunları oynanır.
9-Verilerden grafik oluşturulur.
10-Gelecekle ilgili tahminler yapılır.
11-Matematik bulmacaları yapılır.
12-Makale analizi yapılır.
13-Bir zaman çizelgesi oluşturulur.