İÇSEL ZEKÂ

Bu zekâ alanı kişinin kendini tanıması, kendisi hakkındaki düşünce, bilgi ve becerileri ile çevresine uyum gösterme yeteneğidir. Bu zekâ türü gelişmiş olan kişilerden; kendini objektif olarak değerlendirmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olması, olaylara mantıklı yaklaşması, amaçlarıyla düşüncelerinin tutarlı olması beklenir. İçsel zekâya sahip öğrencilerin bazı özellikleri şunlardır;

✓ Bağımsızlık duygusu gelişmiştir.
✓ Güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadır.
✓ Bireysel çalışırken daha başarılıdır.
✓ Amaç ve hedeflerine ilişkin iyi bir anlayışa sahiptir.
✓ Düşünce ve davranışları arasında tutarlılık vardır.
✓ Kendisine her zaman güvenir.
✓ Yaşadıklarında her zaman ders alır.
İÇSEL ZEKÂ ETKİNLİKLERİ
1-Yapılacaklar listesi tutulur.
2-Yapılacak işler öncelik sırasına konulur.
3-Hedefler belirlenir ve onlara ulaşmaya çalışılır.
4-Sessiz ders çalışma yapılır.
5-Kişisel şiirler yazılır.
6-Bir otobiyografi yazılır.
7-Sınıf kütüphaneleri düzenlenir.
8-Bir durum savunulur.
9-Konu kişisel yaşamlarla ilişkilendirilir.