GÖRSEL – UZAYSAL ZEKÂ

Bu tür zekâ alanı, bir bireyin objektif olarak gözlemleme veya görsel ve uzaysal fikirleri grafiksel olarak sergileme kabiliyetlerini içerir. Bu zekâya sahip olan insanlar, renge, çizgiye, şekle, biçime, uzaya ve bu olgular arasındaki ilişkilere karşı aşırı duyarlıdırlar. Bu kişiler varlıkları veya olguları görselleştirerek veya renklerle ve resimlerle çalışarak en iyi şekilde öğrenirler. Bu zekâsı kuvvetli olan bir öğrenci;

✓ Haritaları, çizelgeleri ve diyagramları
yazılı materyallerden daha kolay okur. ✓ Sanat içerikli etkinlikleri sever.
✓ Arkadaşlarına oranla daha çok hayal kurar.
✓ Yaşına göre yüksek düzeyde beceri gerektiren figürleri ve resimler çizer.
✓ Filmleri, slaytları ve diğer görsel sunuları izlemeyi tercih eder.
✓ Bulmaca çözmekten hoşlanır.
✓ Renklere karşı çok duyarlıdır.
✓ Resimli yayınlardan daha çok hoşlanır.
✓ Elinde bulunan materyallere bir şeyler çizer.
✓ Daha önce gittiği yerleri kolay hatırlar.
✓ Yaşına göre ilginç üç boyutlu yapılar veya modeller oluşturur.
✓ Okurken kelimelere oranla resimlerden daha çok öğrenir.
✓ Varlıkların görsel imgelerini çok iyi çizer.
GÖRSEL – UZAMSAL ZEKÂ ETKİNLİKLERİ
1-Bir broşür, logo tasarlanır.
2-Elbise tasarımı yapılır.
3-Bir hikaye, matematik problemi resimlendirilir.
4-Hareketli bir nesne yapılır.
5-Bir poster yapılır.
6-Bir çizgi film/karikatür yapılır.
7-Bir duvar resmi yapılır.
8-Bir resim çizilir – boyanır.
9-Bir harita yapılır veya okunur.
10-Mesafe tahmininde bulunulur.
11- Pandomim yapılır.