GİRİŞ VE TEMEL AÇIKLAMALAR
Günümüze değin yapılan birçok araştırma ve istatistik verisi üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğunun aşağıdaki konularda görüş belirttiği ortaya çıkmıştır.
 • • “Öğrenim gördükleri bölümden memnun olmadıkları”
 • • “Bu alanda mezun olsa bile çalışmayı düşünmediği ya da farklı bir alanda çalışmayı düşündüğü”
 • • “Tekrar sınava girmeyi düşündüğü”
Yeni mezun ve beyaz yaka olarak çalışan lisans mezunu kişilerin büyük çoğunluğu aşağıdaki konularda görüş belirtmiştir.
 • • “Üniversiteden mezun olduğu bölüm ile uygun bir işte çalışmadığını”
 • • “Çalıştığı işte mutlu olmadığı ”
 • • “Görev tanımı ile kişisel yetkinliklerinin uyumlu olmadığı"
 • • “Öğrenim gördüğü bölümden memnun olmadıkları”
Pakua Psikoloji AR – GE ve eğitim ekibi de bu konudaki memnuniyetsizliği en az indirmek, gençlerin “mutlu olacakları ve kendilerini tanıyarak kişiliklerine en uygun bölüm ve mesleği seçebilmeleri amacıyla” Pakuagram Kişilik Testi ve Raporlama ürününü geliştirmiştir.
Bazı Anahtar Cümleler;
 • 1- “Herkes her işi yapabilir ancak mutlu olarak yapılmayan işlerde başarı ve sonuç ortaya çıkması zordur”
 • 2- “Bazı kişiler bazı mesleklere mizaç ve karakter olarak daha yatkındırlar”
 • 3- “Gençlerin en çok yanıldığı konu ise “Neyi gerçekten çok istediklerinin yanında neye gerçekte daha uygun olduklarıdır”
 • 4- “Meslek seçimi sadece alınan puan, üniversite adı, bölümün cazibesi, mesleğin popülerliği ve yakın çevrenin yönlendirilmesi değil kişinin içindeki potansiyeli keşfettiği alanlarda yapılırsa doğru olur”
 • 5- “Kişilik yapıları insanların değerlerini de belirlediği için bu değerlere uygun bir kariyer yaşamı da kişileri mutlu eder” a. Para, Huzur, Saygınlık, Aile, İlişkiler, Çevre, Kariyer, İnançlar vb. bazı değerlerdir.
1. PAKUAGRAM MESLEK VE KARİYER TESTİ NEDİR ?

a. Pakua Psikoloji Ataşehir bünyesinde 2017 yılında yaklaşık 2 yıllık bir AR – GE sonucunda geliştirilen bir kişilik envanteri çalışmasıdır.

2. KİMLER GELİŞTİRDİ ?

a. Alanında 20 yıla yakın deneyime sahip Psikoloji, Psikolojik Danışman, Akademisyen ve Ölçme Değerlendirme Uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.

3. NEREDE GELİŞTİRİLDİ VE HANGİ KİŞİLİK MODELİNİ TEMEL ALIR ?
 • a. Çeviri ya da uyarlama olmayıp tamamen Türkiye’ de ve yerli bir ekip tarafından geliştirilmiştir.
 • b. Dünyaca kabul gören ve uluslararası birçok kuruluş tarafından kullanılan ENNEAGRAM KİŞİLİK MODELİ’ i temel alınarak hazırlanmıştır.
 • c. İlk deneme çalışmaları özel sektör ve kamuda çalışanları, üniversite öğrencileri gibi çeşitli gruplardan yaklaşık 1000 kişiye uygulanmıştır. %78 oranında “Geçerlilik” tespit edilmiştir.
 • d. Olası bir manipülasyonu önlemek için test bünyesine kontrol ve çapraz soruları yerleştirilmiştir.
 • e. Dinamikliği sayesinde her giren kişiye belli bir sorudan sonra farklı sorular yöneltilmektedir.
 • f. PTP Kişilik Testi son uygulamalarla birlikte 5000’e yakın kişiye uygulanmış olup sonuçlarda ortalama %86 bir tutarlılık görülmüştür.
 • g. Yöneltilen sorularla kişiliğin alt boyutlarını (mizaç, karakter) ölçmeyi amaçlar. Patoloji ( bozukluk ya da hastalık ) ölçmez.
4. KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR VE NASIL UYGULAMA YAPILIYOR ?
 • a. İnternet üzerinden uygulanan test 2 bölümden ve toplam 105 ila 120 sorudan oluşmaktadır.
 • b. Normal hızda bir uygulama yaklaşık 20dk. sürmektedir.
 • c. 1. Bölüm kişilik testine ait sorulardan oluşurken 2. Bölümde KARİYER NOKTASI üzerinden “PUAN TÜRÜ VE BAŞARI SIRALAMASI”>seçilerek test tamamlanır. Bu bölümde isteğe bağlı sınırsız oranda tercih yapılarak farklı seçenekler görüntülenebilir.
5. TEST SONUCUNDA NASIL BİR RAPOR VERİLİYOR ?
 • a.Test sonucunda tamamen kişiye özel 10 sayfalık bir rapor verilir.
 • b.Rapor içerik başlıkları şu şekildedir;
 • i. 9 kişilik tipi dağılımınız
 • ii. Genel Kişilik Özellikleriniz
 • iii. Ayrıntılı kişilik özellikleriniz
 • iv. İletişim tarzlarınız
 • v. Stres ve güvendeyken davranış profiliniz
 • vi. Meslek/bölüm uygunluk grafiği
 • vii. Yetkinlik analizi grafiğiniz
 • viii. Tipinize uygun gelişim tavsiyeleri
6. RAPORUN FARKI VE AVANTAJLARI NELERDİR ?
 • a.Test geçici ilgileri değil büyük oranda değişmeyen mizaç tipini ve karakteri ölçtüğü için daha sağlıklı bir zemin oluşturur.
 • b. Ayrıntılı bir şekilde verilen “genel kişilik özellikleri, ayrıntılı kişilik özellikleri, iletişim özellikleri, yetkinlik analizi tablosuyla” katılımcılar kendilerini ayrıntılı bir şekilde tanıma fırsatı bulur. Bu sayede kişiler “kendilerinde bulunan ve fark etmedikleri güçlü yönleri anlamak ve olası zayıf yönlere” dikkat etme olanağını bulurlar.
 • c.Kişilik özellikleri ile ÖSYM Kılavuzunda yer alan Meslek ve Bölümler örtüşme oranlarına göre karşılaştırmalı olarak sunulur. Bu yapılırken de 9 tip özelinde ve mesleklerin çalışma koşulları ve iş tanımları incelenerek hazırlanmıştır.
 • d. Kişiye özel sunulan gelişim tavsiyeleri de kişilerin yaşamlarına dair alacakları kararlarda kendilerine yol gösterici olur.
7. NERELERDE KULLANILIR ?
 • a. Lise’de alan seçiminde,
 • b. YKS sürecinde hedef belirleme ve meslek seçiminde.
 • c. Üniversitede çift ana dal, yan dal ya da bölüm değiştirme sürecinde.
 • d. Üniversite sonrası kariyer planlamada, sektör, görev uygunluk ve iş birimi belirleme sürecinde.