EĞİTİM KOÇLUĞU

Eğitim her geçen zaman diliminde biraz daha bireyselliğe yöneliyor.


• Teknolojinin olumsuz yanları
• Tüketilen gıdalar
• Sosyal yaşamın kısıtlanması
• Kinestetik / hareketli bir öğrenci kitlesinin sürekli artması
• Çocukluktan itibaren apartmanlara hapsolan bir neslin yetişmesi
• Toprakla daha az temas eden bireylerin yetişmesi
• Dikkatleri çabuk dağılan öğrenciler
• Eğitimle ilgili kendi görevlerini takip edemeyen öğrenciler

Bunlara benzer birçok olgu öğrenme üzerinde maalesef olumsuz bir etki bırakmaktadır. İşte burada eğitim koçluğu dediğimiz olgu devreye girmekte. Öğrenciye usta – çırak ilişkisi dahilinde yol göstermektedir.

2

Students

3.50

Average CGPA

95

Graduates

Instructor

Expert Teachers

Jhon Pedrocas

Professor

Jhon Pedrocas

Professor

Jhon Pedrocas

Professor

Jhon Pedrocas

Professor

Jhon Pedrocas

Professor

Jhon Pedrocas

Professor
Student Reviews

What Our Students Says