EĞİTİM KOÇLUĞU NEDİR ?

Sınava hazırlıkta öğrenci -okul –kurs koordinasyonu sağlayan, öğrencinin eğitimdeki yol haritasını öğrenci-veli ve eğitim koçu görüşmeleri neticesinde belirleyen, öğrencinin diğer öğrencilerden farkını göz önünde bulunduran, öğrencinin özgüvenini ve motivasyonunu sürekli arttıran, veli ile öğrenci arasında sınava hazırlıkta köprü oluşturan, okul derslerini, deneme sınavlarını takip eden, öğrenciye hedef belirlemesinde ve meslek seçiminde yardımcı olan, test çalışma tekniğinin gelişmesi için özel çalışmalar hazırlamak için geliştirilen eğitim öğretim programıdır. Eğitim Koçluğu noktasında yapılan çalışmalarda öğrenci ile kurulan sağlıklı ilişkilerin çocuğun başarısında çok büyük bir etken olduğu gözlemlenmiştir.

Alanında tecrübeli öğretmenlerimizin amacı sadece dersi vermek değildir. Çocuğun ödev ve yazılı takibi yapılmakta, sosyal aktivite çalışmaları ve sürekli yapılan rehberlikle iyi bir konuma getirilmektedir. Bunların neticesinde veliye rapor halinde öğrenci bilgilerinin ve çalışmalarının sunulduğu bir Eğitim Koçluğu sistemini uygulamaktayız. Öğrenci ve velinin istekleri de göz önüne alınarak çocuğun ödev ve yazılı çalışmaları önceden belirlenip velilerimize rapor halinde sunulmaktadır. Hangi derste eksiği olduğu, bu konuda nasıl bir çalışma olması gerektiği noktasında velilerle işbirliği yapmaktayız. Koçluk bir danışmanlık hizmetidir, eğitim koçluğu ise veli-öğrenci ilişkilerini düzenleyen, hem veliye hem de öğrenciye eğitim kaynaklı sorunlarda yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir. Başarısız öğrenci yoktur.

Her öğrencinin farklı bir öğrenme stili, algılama şekli ve gelişmiş zeka tipi vardır. Her öğrencinin matematik zekası çok iyi olacak diye bir kaide yoktur. Kimi öğrencinin sosyal zekası, kiminin sanat zekası ya da spor zekası gelişmiş olabilir. Öğrenci koçu olarak bizler; öğrencinin akademik ve sosyal hayatını bir bütün olarak alıyor, öğrencimizin öğrenme stillerini kariyer eğilimini, güçlü yanlarını tespit ederek potansiyelini ortaya çıkarmasına ve kullanmasına destek oluyoruz.