DOĞACI ZEKÂ

Bu zekâ alanı, doğayı ve doğada bulunan bitki, hayvan ve diğer varlıkları inceleme, gözlemleme ve bunlara ilgi duyma becerisidir. Bu zekâ alanına sahip olan kişiler; çevreye karşı çok duyarlı, çevresindeki hayvan ve bitkilere çok meraklıdır. Doğacı zekâya sahip öğrencilerin bazı özellikleri şunlardır;

1. Doğa olaylarına çok meraklıdır.
2. Bitki yetiştirmeyi çok sever. Sınıftaki çiçeklerin bakımını üstlenir.
3. Doğa ve hayvanlarla ilgili konuları diliyle takip eder.
4. Mevsimleri ve iklim olaylarını yakından takip eder.
5. Doğa ve hayvanlar ilgili belgeselleri izler.
6. Çevreye karşı duyarlıdır.
7. Toprakla oynamayı sever.
DOĞA ZEKÂSI ETKİNLİKLERİ
1-Küçük bir doğa gezisi yapılır.
2-Bir nehir, ırmak, göl, doğal park ziyareti yapılır.
3-Bir doğa olayındaki değişimler kaydedilir.
4-Sınıflandırma sistemi oluşturulur.
5-Doğadan fotoğraflar çekilir.
6-Bir bahçe düzenlenir.
7-Bir hayvan – bitki hakkında rapor yazılır.
8-Yaprak koleksiyonu yapılır.
9-Meteorolojik aletler gösterilir.
10-Meyve-sebze çekirdekleri incelenir.
Hacı Firdevs Konukoğlu İlkokulu Rehberlik Servisi 6 11-Doğa gözlemleri yapılır.
12-Doğa ve canlılarla ilgili belgeseller izlenir.