BEDENSEL – KİNESTETİK ZEKÂ

Bu tür zekâ alanı, koordinasyon, denge, güç, esneklik ve hız gibi bazı fiziksel özelliklerin yanı sıra, dokunsak nitelikteki bazı becerileri de içermektedir. Bu zekâ türüne sahip bireyler, yaparak-yaşayarak, dokunarak ve hareket ederek en iyi şekilde öğrenirler. Bedensel – kinestetik zekâsı kuvvetli olan bir öğrenci;

✓ Duygularını belirgin olarak vücut diliyle ifade eder.
✓ El becerileri iyidir.
✓ İnsanlara, canlı ve cansız varlıklara dokunmaktan hoşlanır.
✓ Bir veya birden fazla sportif faaliyetlerde başarılıdır.
✓ Bir yerde uzun süre kaldığında hareket etmeye, kımıldamaya ihtiyaç duyar.
BEDENSEL – KİNESTETİK ZEKÂ ETKİNLİKLERİ
1-Kavramlar, hareketlerle veya oluşumlarla betimlenir.
2-Konuşmaksızın bir görev yapılır.
3-İşaret dili öğrenilir.
4-Sessiz sinema oyunu oynanır.
5-Duygular hareketlerle anlatılır.
6-Bir rol canlandırılır.
7-Sırada otururken egzersiz yapılır.
8-Davullar / ıslıklarla halk oyunları oynanır.
9-Bir kelime kavram canlandırılır.
10-Pandomim sergilenir.